Kilka dni temu zakończyło się najważniejsze wydarzenie startupowe w Polsce i jedno z najważniejszych w tej części Europy poświęcona biznesowi, nowym technologiom i startupom – InfoShare.

Wydarzenie, jak co roku jest jednym z kluczowych na mapie ekosystemu innowacji i akceleracji startupów.

Na tej kilkudniowej konferencji nie mogło oczywiście nas zabraknąć. Reprezentowaliśmy nie tylko zespół Rebels Valley, ale również projekt, w ramach którego działamy już od kilku lat – Wschodni Akcelerator Biznesu.

Nasza platforma wyrasta dziś na lidera w zakresie efektywności wsparcia i bogactwa szans stwarzanych startupom. Siła przyciągania rośnie.

Razem z zespołem WAB do Gdańska udało nam się również zaprosić dwa startupy – zwycięzców ostatniego Demo Day. Otrzymały one możliwość bezpłatnego uczestnictwa w wydarzeniu, a zdobywca wyróżnienia mógł zaprezentować się na głównej scenie wydarzenia.

Startupy wyinkubowane w ramach Wschodniego Akceleratora Biznesu uzyskały prawie siedemdziesiąt sześć milionów złotych w programie „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” działanie 1.1.2. To czyni WAB najskuteczniej inkubującą platformą w programie. Nasze projekty, inkubowane w ramach platformy, „zgarnęły” jedną trzecią całej dotychczasowej puli.

To nie pozostaje niezauważone w świecie startupowców, co widać w liczbie podpisanych umów, która nieuchronnie zbliża się do trzystu podpisów.

Projekt „Platforma Startowa – Wschodni Akcelerator Biznesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, którego celem jest pomoc przyszłym przedsiębiorcom z regionu Polski Wschodniej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *