Firma Rebels Valley Sp. z o.o. (dalej zwana “Rebels Valley”) jest Administratorem Państwa danych osobowych w kontekście zbierania, przechowywania i przetwarzania tych danych. Niniejsza informacja ma na celu zapewnienie przejrzystości oraz zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 

  1. Dane kontaktowe Administratora:Rebels Valley Sp. z o.o. Adres: CHMIELNA 2/31 00-020 WARSZAWA, MAZOWIECKIE,

         E-mail: kontakt@rebelsvalley.com Telefon: +48 881631231

 

  1. Cele przetwarzania danych osobowych:Dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne informacje niezbędne do przygotowania oferty handlowej, są przetwarzane przez Rebels Valley w celu dostarczenia Państwu spersonalizowanych ofert handlowych, dostosowanych do Państwa potrzeb i preferencji.

 

  1. Podstawa prawna przetwarzania:Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Rebels Valley jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na przygotowaniu oferty handlowej oraz prowadzeniu działań marketingowych. Rebels Valley dba o to, aby przechodzić przez odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia Państwa prywatności i ochrony danych.

 

  1. Odbiorcy danych:Państwa dane osobowe mogą być udostępniane pracownikom lub współpracującym podmiotom Rebels Valley, które są zaangażowane w proces przygotowywania oferty handlowej. Dostęp do danych jest udzielany wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania.

 

  1. Okres przechowywania danych:Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów przetwarzania, a także w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przechowywania dokumentacji handlowej i finansowej.

 

  1. Prawa osób, których dane dotyczą:Przysługują Państwu określone prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w tym prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu. Mogą Państwo również zwrócić się z prośbą o przeniesienie danych do innego administratora.

 

  1. Kontakt w sprawach związanych z danymi osobowymi:Wszelkie pytania, prośby lub wnioski związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Rebels Valley można kierować na adres e-mail: daneosobowe@rebelsvalley.com

 

Dziękujemy za zaufanie oraz zapewniamy, że dbamy o Państwa prywatność i staramy się przetwarzać Państwa dane osobowe z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa