Rebels Valley operatorem ORLEN Skylight accelerator

ORLEN Skylight Accelerator logo

5 lipca ruszył ORLEN Skylight accelerator – to program akceleracyjny skierowany do młodych spółek technologicznych z całego świata, które posiadają innowacyjne technologie gotowe do przetestowania w warunkach operacyjnych Koncernu. Celem programu jest pozyskanie rozwiązań, które będę stanowiły wsparcie dalszego dynamicznego rozwoju obszarów biznesowych PKN ORLEN – największej firmy w Europie Środkowo-Wschodniej i jednej z największych korporacji przemysłu naftowego na świecie.

Akademia Menadżera Innowacji

Rebels Valley został wybrany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do koordynowania komponentu doradczego AMI. Wspólnie z grupą wyselekcjonowanych ekspertów pomagamy uczestnikom Akademii w budowie strategii rozwoju ich przedsiębiorstw, wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania czy też tworzeniu nowych produktów i usług. Od czasu włączenia się RV w projekt, zgłosiło się do nas już ponad 90 spółek – […]

#StartUP Małopolska

Zespół Rebels Valley wspiera Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w programie wspierającym perspektywiczne lokalne firmy w budowie wartości rynkowej oraz nawiązywaniu współpracy z partnerami komercyjnymi. W ciągu ostatnich dwóch edycji SUM wzięło udział 15 spółek działających w takich obszarach, jak health tech, e-commerce, nowoczesna mobilność czy też projekty inkluzywne.

Wschodni Akcelerator Biznesu

Jako partner WAB wsparliśmy rozwój już ponad 50 młodych spółek technologicznych. Z punktu widzenia działalności RV ten projekt ma unikalny charakter – wspieramy nie tylko realizację polityki rozwoju czy sprzedaży uczestników inkubatora, ale także pomagamy stawiać ich spółki od podstaw.

Warsaw Booster’19

Program realizowaliśmy we współpracy z Fundacją Seriatim na rzecz m.st. Warszawy. W ramach Boostera 20 spółek z całej Polski nawiązało relacje z przedstawicielami Miasta Warszawy, ale też korporacji partnersko zaangażowanych w realizację programu.

ABSL Start-Up Challenge/ ABSL tech lab

W latach 2020-2021 zespół Rebels Valley na zlecenie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) wspierał partnerów korporacyjnych programu, P&G, Citi oraz Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną, w procesie adresowania wyzwań biznesowych z wykorzystaniem produktów i usług oferowanych przez startupy i młode spółki technologiczne z Polski i zagranicy.