Oferta dla startupów

Akceleracja, Wdrożenia

Startupom oferujemy usługi doradcze dostosowane do aktualnego etapu ich działalności i mające na celu poprawę efektywności ich funkcjonowania. Realizowane przez nas programy akceleracyjne wyposażają młode przedsiębiorstwa w wiedzę, dobre praktyki i doświadczenie, dzięki którym mogą się rozwijać. Współpracując z firmami wspieramy je w rozwoju produktów i usług, które są innowacyjną odpowiedzią na wyzwania współczesnego biznesu.

Działalność Rebels Valley zbudowana jest na fundamencie idei tworzenia silnych więzi biznesowych pomiędzy małymi, dynamicznymi przedsiębiorstwami technologicznymi a korporacjami o silnie zakotwiczonej pozycji rynkowej. Realizując przyjęte zadania i wyzwania biznesowe, współdziałamy z czołowymi polskimi firmami, w tym notowanymi na krajowych i zagranicznych parkietach giełdowych, oraz największymi europejskimi organizacjami wspierającymi innowacje cyfrowe.

Dostarczamy innowacyjne rozwiązania. Świadczymy usługi wdrożeniowe i doradcze. Wspieramy klientów i partnerów w osiąganiu przewagi konkurencyjnej. Optymalizujemy i uruchamiamy nowe procesy i modele biznesowe. Pomagamy w pozyskiwaniu funduszy inwestycyjnych. Wdrażamy innowacyjne rozwiązania. Wspieramy nowe pomysły biznesowe.

W codziennej pracy skupiamy się na tworzeniu realnej wartości naszych partnerów, opierając przyjęte rozwiązania o wdrożenia biznesowe i współpracę komercyjną.

W ramach programów akceleracyjno-wdrożeniowych startupy otrzymują:

Możliwość budowy wspólnej oferty biznesowej z partnerami Rebels Valley

Dedykowanego interim managera - eksperta rynkowego, którego zadaniem jest wsparcie uczestnika w komercjalizacji oferowanych przez niego produktów lub usług wspólnie z dużym partnerem branżowym

Niezbędne usługi eksperckie. Wsparcie procesów internacjonalizacji na rynki UE, Dalekiego Wschodu oraz USA

Pomoc w doborze i pozyskaniu finansowania na każdym etapie rozwoju, w tym inwestycyjnego, dłużnego, dotacji

W codziennej pracy skupiamy się na tworzeniu realnej wartości naszych partnerów, opierając przyjęte rozwiązania o wdrożenia biznesowe i współpracę komercyjną.

Szukamy dostatwców innowacyjnych rozwiązań biznesowych.

Zgłoś się do nas ze swoim produktem.

zgłoś się

Szukamy partnerów merytorycznych, technologicznych i biznesowych w zakresie wdrażania naszych usług.

Zostań naszym Partnerem.

napisz do nas