Oferta dla Korporacji

Doradztwo, Wdrożenia

Korporacje otrzymują wsparcie w realizacji procesu wdrażania nowych koncepcji biznesowych przy udziale polskich i zagranicznych przedsiębiorstw technologicznych. Proponowane firmom rozwiązania opierają się o założenia otwartej i wewnętrznej innowacji. Dodatkowo oferowane programy akceleracyjne oraz współpraca ze start-upami skupione są na dopasowaniu właściwych technologii do realnych i ważnych dla korporacji wyzwań. Wdrożenia generują szereg korzyści zarówno w ramach optymalizacji kosztowej dotychczasowych działań, jak również tworzenia nowych kanałów przychodowych. Dzięki współpracy z Rebels Valley korporacja uzyskuje dostęp do technologii, doświadczenia i ekspertyzy. Oszczędza czas i pieniądze.

Działalność Rebels Valley zbudowana jest na fundamencie idei tworzenia silnych więzi biznesowych pomiędzy małymi, dynamicznymi przedsiębiorstwami technologicznymi a korporacjami o silnie zakotwiczonej pozycji rynkowej. Realizując przyjęte zadania i wyzwania biznesowe, współdziałamy z czołowymi polskimi firmami, w tym notowanymi na krajowych i zagranicznych parkietach giełdowych, oraz największymi europejskimi organizacjami wspierającymi innowacje cyfrowe.

Dostarczamy innowacyjne rozwiązania. Świadczymy usługi wdrożeniowe i konsultingowe. Wspieramy klientów i partnerów w osiąganiu przewagi konkurencyjnej. Optymalizujemy i uruchamiamy nowe procesy i modele biznesowe. Pomagamy w pozyskiwaniu funduszy inwestycyjnych. Wdrażamy innowacyjne rozwiązania. Wspieramy nowe pomysły biznesowe.

W codziennej pracy skupiamy się na tworzeniu realnej wartości naszych partnerów, opierając przyjęte rozwiązania o wdrożenia biznesowe i współpracę komercyjną.

Model biznesowy:

Dostarczamy innowacyjne rozwiązania. Świadczymy usługi wdrożeniowe i doradcze

Dostosowujemy formy prowadzonej działalności do rzeczywistych potrzeb naszych Klientów, świadczymy usługi doradcze, wdrożeniowe i doradcze

Stale rozwijamy się, aby oferować naszym Klientom najnowocześniejsze i najskuteczniejsze rozwiązania ich problemów

Dbamy o jakość własnych działań, dzięki czemu maksymalizujemy korzyści naszych Klientów

W pracy korzystamy z bogatego doświadczenia oraz wiedzy eksperckiej, dzięki czemu osiągamy sukcesy w procesie tworzenia trwałych i efektywnych innowacji przeznaczonych dla zróżnicowanej grupy interesariuszy.

Szukamy odbiorców oferowanych usług i rozwiązań!

Zgłoś się do Nas ze swoim produktem.

zgłoś się